πιστοποίηση βιολογικής αλόης

Πιστοποιημένη Καλλιέργεια


Tα Βιολογικά Προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από την εταιρεία TÜV AUSTRIA Hellas - Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων. Κύριοι σκοποί του οργανισμού είναι η πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας, η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, η περιβαλλοντική προστασία καθώς και η προστασία της υγείας των καταναλωτών.Η TÜV AUSTRIA Hellas αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνική επάρκεια και την τεχνογνωσία των επιθεωρητών της παρέχει υπεύθυνες, αμερόληπτες, αξιόπιστες και υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.Η TÜV AUSTRIA Hellas έλαβε σχετική διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β 599/14.03.2013) για την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων τόσο στην πρωτογενή παραγωγή όσο και στη μεταποίηση. Ο κωδικός αριθμός που αποδόθηκε στην ΤÜV AUSTRIA Hellas είναι ο GR-BIO-15.


Η Βιολογική Καλλιέργεια είναι μια μέθοδος καλλιέργειας η οποία αποφεύγει πλήρως τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων, ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών, ορμονών καθώς και πρόσθετων ουσιών στις ζωοτροφές. Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται σε αμειψισπορά (εναλλαγή φυτών για συγκομιδή), υπολείμματα συγκομιδών, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά) και μηχανική καλλιέργεια για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του χώματος, τον εμπλουτισμό του με θρεπτικές ουσίες για τα φυτά καθώς και για τον έλεγχο των ζιζανίων, εντόμων και παράσιτων. Το κύριο ζήτημα της Βιολογικής Καλλιέργειας είναι η αντικατάσταση συνθετικών χημικών ουσιών με άλλες που βρίσκονται στη φύση. Αντί συνθετικών φυτοφαρμάκων χρησιμοποιούνται οργανικά φυτοφάρμακα όπως για παράδειγμα το Bt, το πύρεθρο και η ροτενόνη.
O πόσιμος χυμός αλόης ο οποίος πρακτικά μπορεί να θεωρηθεί aloin free. Η εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα αλοίνης του πόσιμου χυμού αλόης της επιχείρησής μας σε σχέση με τα standard επίπεδα πιστοποιείται από ανάλυση του χυμού μας από “spin off” εταιρεία του Πανεπιστημίου Αθηνών όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

πιστοποίηση βιολογικής αλόης aloin free

Χρήσιμα


  • ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: ΝΑΙ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ :ΝΑΙ
  • ΕΚΤΑΣΗ:10000 τ.μ.
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΡ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
  • Ιστότοπος: epidavrosaloe.com