HΕpidavrosAloeιδρύθηκετο2010απότονΠάνο
ΠαύλουκαιτηνΈρικαΓκσβιντοιοποίοι
εγκαταλείπονταςάλλουςεπαγγελματικούςχώρους
στουςοποίουςδραστηριοποιούνταν,αποφάσισαν
ναδημιουργήσουνμιαπρότυπηοικοτεχνία
καλλιέργειαςβιολογικήςαλόης
ΠληροφορίεςΚαλλιέργειας
Τοποθεσία:Αρχ.Επίδαρους
Ποικιλία:AloeBarbadensisMiller
Εκταση12.000τ.μ.
Φυτά:12.000
Ετήσιααπόδοσηκαλλιέργειας/στρέμμα:3-6τόνοιφύλλααλόης
Ποιστοποιημένηκαλλιέργεια

ΠιστοποίησηαπόTÜVAUSTRIAHellas
ΟργανισμόςΕλέγχουκαιΠιστοποίησηςΒιολογικώνπροϊόντων
AloinFree
Ηεξαιρετικάχαμηλήπεριεκτικότηταςαλοίνηςτουπόσιμουχυμούαλόηςτης
επιχείρησηςμαςσεσχέσημεταstandardεπίπεδαπιστοποιείταιαπό
ανάλυσητουχυμούμαςαπό΄¨spinoff¨εταιρείατουΠανεπιστημίουΑθηνών
όπωςφαίνεταιστηνπαρακάτωεικόνα
ΠιστοποιημένηΒιολογικήΚαλλιέργεια
ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙΠΛΗΡΩΣ:
Λιπάσματα(συνθετικάκαιζωικά)
Ζιζανιοκτόνα
Ρυθμιστέςανάπτυξηςφυτών
Ορμόνες
ΣυστατικάALOEVERA
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣΑ,CΚΑΙΕ
(Αντιγηραντικές)
ΑΜΙΝΟΞΕΑ
(Συναντάμε18απότα20αμινοξέαταοποία
είναιβασικάδομικάστοιχείατων
πρωτεϊνών)
ΛΙΓΝΙΝΗ
(Παίζειρόλοστονμεταβολισμόκαιτην
παχυσαρκία)
ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΕΣ
(Αντιμυκητιακές,αντιικές,αντιβιοτικέςκαι
αντιφλεγμονώδειςιδιότητες)
ΣυστατικάALOEVERA
ΣΑΠΩΝΙΤΕΣ
(Καθαριστικέςκαιαντισηπτικέςιδιότητες)
ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΟΞΥ
(Παρέχειπαυσίπονηδράση)
ΜHΛΙΚΟΟΞΥ
(Ρυθμίζειταεπίπεδασακχάρουστοαίμα)
ΕΝΖΥΜΑ
(Διασπούντουςυδατάνθρακες
συμβάλλονταςστηνκαλύτερηπέψη.
Διευκολύνουντηδιάσπασηκαι
απορρόφησητουλίπουςκαιαπομακρύνουν
τατριγλυκερίδιααπότατριχοειδή)
ΣυστατικάALOEVERA
ΣΤΕΡΕΟΕΙΔΗ
(Πρόκειταιγιαφυσικήκορτιζόνηπουη
παρουσίατηςβοηθάειστημείωσητης
χοληστερίνηςκαιστιςαλλεργικές
αντιδράσειςτουοργανισμούς)
ΑΙΘΕΡΙΑΕΛΑΙΑ
(Αντισηπτικά,βακτηριοκτόναπουμπορούν
ναδράσουνκατάτωνιών.Δεναναπτύσσουν
αντοχήσταμικρόβιακαιδενέχουν
παρενέργειες
ΙδιότητεςπόσιμηςALOEVERA
Αμυντική
Υποστήριξη
και
Λειτουργία
ΥγιήΠέψη
Ρυθμίζειτο
βάρος
Καθημερινή
δόση
μεταλλικών
στοιχείων
Καθημερινή
δόση
βιταμινών
Οδοντική
Υγιεινή
ΚαλλυντικέςιδιότητεςALOEVERA
Θεραπεία
μυκητίασης
Μείωση
τριχόπτωσης
Επούλωση
απόκάψιμο
Επούλωση
απόκόψιμο
και
γρατζουνιές
Θεραπεία
αρθριτικών
Ακμήκαι
ψωρίαση
Αντιγηραντικές
ΠόσιμηAloeVeraEpidavros
ü ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ500ml
qΠροϊόνψυγείουμεσύντομη
ημερομηνίαλήξης2μηνών
Παράγεταιμόνοκατόπινπαραγγελίας
Συνιστώμενηημερήσιαδόση:
1-2κουταλιέςτηςσούπαςAloeveraσενερόήχυμό
ΠαραγωγήπόσιμηςAloeVeraEpidavros
ΟιεγκαταστάσειςπαραγωγήςβρίσκονταιστηνΑρχαίαΕπίδαυρο
πολύκοντάστοντόποκαλλιέργειας
1) Πλύσιμοκαικαθάρισμα
τωνφύλλωνμενερό
2) Κοπήτωνφύλλων
ΠΑΡΑΓΩΓΗΒΗΜΑΒΗΜΑ
ΠαραγωγήπόσιμηςAloeVeraEpidavros
3) Εξαγωγήτουτζελ
4) Απομάκρυνσηαλλοίνης
ΠαραγωγήπόσιμηςAloeVeraEpidavros
7) Ανάδευσητουτζελσεblender
Power:2.200W
Speed:33.000rpm
Time:2sec
5) Πλύσητουτζελμενερό
6) Προσθήκηφυσικώνπαραγόντων
συντήρησηςκαιρύθμισηςpH
Ανοξείδωτομπλέντερ
8) Τοτζελπεριχύνεταισεμπολ
καιφυλάσσεταισεψυγείο(4
ο
C)γιαδιάστημα24ωρών
Ταμπουκάλια
καθαρίζονται
Καιαπολυμαίνονταιμε
ειδικόαπολυμαντικό
συσκευασιώνγια
βρώσιμηχρήση
ΠαραγωγήπόσιμηςAloeVeraEpidavros
9) Πλήρωσητωνπλαστικών
μπουκαλιώνμετοτζελ
ΠόσιμηAloeVeraEpidavros
Πλεονεκτήματαέναντιανταγωνισμού
ΠροέρχονταιαποΒιολογικήΚαλλιέργεια
ΠαρέχονταικατευθείαναποτονΠαραγωγό
ΔΕΝΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙΑΛΟΙΝΗ
100%χυμόςαπόφρέσκοτζελ
ΟχυμοςΔΕΝείναιαραιωμένοςμενερό
ΟχυμοςΔΕΝπεριέχειπρόσθεταγέυσεων
ΟχυμοςΔΕΝπεριέχειγλυκαντικά
ΣχεσηΠοιότητας-Τιμής
ΣυμμετοχήστοBioFestival
Διεύθυνση:
ΑρχαίαΕπίδαυρος,
21059
ΤηλέφωναΕπικοινωνίας:
6973782797-ΠάνοςΠαύλου||Επίδαυρος
6944346898-ΈρικαΓκσβίντ||Επίδαυρος
E-mail||epidavrosaloe@gmail.com
http://epidavrosaloe.com/index.html